Teaching page of Professor Samuli Siltanen

Professor Samuli Siltanen teaches regularly at the Department of Mathematics and Statistics of University of Helsinki, Finland.

Ongoing courses

2019 Fall, University of Helsinki:

Massive Open Online Courses (MOOC) on inverse problems

The courses below are offered through the University of Helsinki MOOC system. If you are not a student of University of Helsinki, please log in as a guest.

Introduction to Computational Inverse Problems

Introduction to Computational Tomography


Selected online lectures

Minicourse Introduction to sparse-data X-ray tomography,
Thematic Program Parameter Identification in Mathematical Models: Applications to PDE's and Integral Equations,
IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brazil, October 24-27, 2017.
 • Part A PDF (12 MB), video:
 • Part B PDF (22 MB), video:
 • Part C PDF (13 MB), video:

 • Past courses

  2019 Spring, University of Helsinki:
 • Applications of matrix computations, course homepage.
 • How to make a science video? Moodle area (for University of Helsinki students only)
 • 2018 Fall, University of Helsinki:

 • Inverse Problems I: Convolution and Deconvolution, see course homepage. This course is available as a Massive Open Online Course (MOOC) called Introduction to Computational Inverse Problems, see https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=148.
 • Inverse Problems II: Tomography and Regularization, see course homepage. This course is available as a Massive Open Online Course (MOOC) called Introduction to Computational Inverse Problems, see https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=163.
 • 2018 Spring, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course homepage.

  2017 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see initial home page and the home page in the new system of University of Helsinki.

  2016 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.

  2016 Spring, University of Helsinki: Bayesian inversion, see course home page.
  Introductory lecture slides

  2015 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.

  2015 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.

  2014 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.

  2014 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.

  2013 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.

  2013 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.

  2012 Fall, University of Helsinki: Applications of matrix computations, see course home page.

  2012 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.

  2011 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.

  2010 Spring, University of Helsinki: Inverse Problems, see course home page.

  2009 Fall, University of Helsinki: Linear Algebra.

  2009 Spring, Helsinki University of Technology: Intensive Course on Inverse Problems, see course home page.

  2009 Spring, Tampere University of Technology: MAT-51327 Numerical Methods for Partial Differential Equations, see course home page.

  2009 Spring,Tampere University of Technology: MAT-33500 Differential Equations, see course home page.

  2008 Fall,Tampere University of Technology: MAT-13421 Honours Mathematics 2i (Laaja matematiikka 2i), see course home page.

  2008 Fall, Tampere University of Technology: MAT-52506 Inverse Problems, see course home page.

  2008 Spring, Tampere University of Technology: MAT-33500 Differential Equations, see course home page.

  2007 Fall, Tampere University of Technology: MAT-13421 Honours Mathematics 2i (Laaja matematiikka 2i), see course home page.

  2007 Fall, Tampere University of Technology: MAT-52506 Inverse Problems, see course home page.

  2007 Spring, Tampere University of Technology: MAT-33500 Differential Equations, see course home page.

  2006 Fall, Tampere University of Technology: MAT-51700 Bayesian Methods, see course home page.

  2006 Fall, Tampere University of Technology: MAT-52506 Inverse Problems, see course home page.

  2006 Spring, Tampere University of Technology: MAT-33500 Differential Equations, see course home page.


  List of MSc theses I have supervised at University of Helsinki:
  Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani graduista:

  2020 Anssi Koskinen: Exponential fitting for stripe noise reduction from dental x-ray images (industrial collaboration)
  2020 Selina Lehtoranta: Logistisen lämpötiladatan analyysi klusteroinnilla (industrial collaboration)
  2020 Ilmari Pohjola: Multiresolution Parameter Choice Method With Total Variation Based Regularization In Image Denoising
  2020 Sangita Seshadri: Image Deblurring: Comparing the Performance of Analytical and Learning Methods
  2019 Tomi Kallava: Propulsion Power And Fuel Consumption Estimation Of Ships (industrial collaboration)
  2019 Gür Ersalan Muzaffer: Inverse Mathematics Enhanced Neural Networks to Improve Defect Detection on Radiation Detectors (industrial collaboration)
  2019 Siiri Rautio: Combining Deep Learning and Iterative Reconstruction in Dental Cone-Beam Computed Tomography (industrial collaboration)
  2019 Ensio Suonperä: Shearlet-based projection to wavefront set prior with convolutional neural network
  2018 Topias Rusanen: Lego-palikoita ja 4D-röntgentomografiaa
  2018 Aaro Salosensaari: X-ray computed tomography of pipe sections by discrete tomography and total variation minimization
  2018 Suvi Telivuo: Satunnaismetsä-koneoppimismenetelmä, teoria ja soveltaminen (industrial collaboration)
  2017 Nargiza Djurabekova: Non-local total variation in sparse and limited angle computerized tomography
  2017 Markus Juvonen: Patch-based image representation and restoration
  2017 Juho Rimpeläinen: Feedback control for sparsity based regularization parameter selection in X-ray tomography
  2016 Minna Hannula: Time series analysis: gap filling and feature recognition (industrial collaboration)
  2016 Riikka Huusari: Automatic identication of land cover types from satellite data with machine learning techniques (industrial collaboration)
  2016 Erna Piila: Some fundamental concepts of discrete tomography
  2016 Robert Sirviö: Quantifying commodity basis risk by simulating the price dynamics of futures (industrial collaboration)
  2016 Joonas Syren: Theoretical and numerical analysis of the Dirichlet-to-Neumann map in EIT
  2016 Pekko Tuominen: Computation of Advanced Sky Condition Using Neural Networks and Motion Detection (industrial collaboration)
  2015 Jenni Helander: Demosaicing - värikuvan muodostus digitaalikamerassa
  2015 Henna Kainulainen: Dynamic X-ray computed tomography in 2D with total variation regularization
  2015 Sini Lehtonen: Focus Stacking - Kuvien yhdistäminen tarkaksi kuvaksi
  2015 Patrik Lod: Superresoluutio
  2015 Petri Luukkonen: Learning Image Dictionary using Non-negative Matrix Factorization and K-SVD
  2015 Lasse Lybeck: Digital speech and the Markov chain Monte Carlo method for glottal inverse filtering
  2015 Alexander Meaney: Design and Construction of an X-ray Computed Tomography Imaging System
  2015 Eija Muhonen: MH-MCMC -menetelmän käyttö geometristen kuvien terävöittämisessä
  2015 Miika Paavola: Sirontamuunnoksen katkaisu ja epälineaarisuus impedanssitomografiassa
  2015 Topi Talvitie: Geometric k:th shortest paths
  2014 Visa Mikkola: Sovellus satunnaisprojektioille: Korkeaulotteisen vektorin palauttaminen satunnaisista lineaarisista mittauksista
  2014 Manu Hietaniemi: Hahmontunnistus terästeollisuudessa (industrial collaboration)
  2013 Sanna Tyrväinen: Nonlocal Total Variation Regularization in Image Deconvolution
  2013 Jussa Klapuri: Epileptic Seizure Detection Using a Wrist-Worn Triaxial Accelerometer (industrial collaboration)
  2012 Olli Koskela: Three Ideas of Metal Artifact Reduction in CT Imaging (industrial collaboration)
  2011 Jussi Määttä: Orthonormal wavelets and the scale-invariance of natural images
  2011 Markus Kettunen: Valaistusyhtälö

  List of BSc theses I have supervised at University of Helsinki:
  Lista Helsingin yliopistossa ohjaamistani kanditöistä:

  2019 Hilma Holappa: Mustavalkoisen valokuvan kontrastin adaptiivinen kohennus
  2019 Joel Enwald: Yksi- ja kaksiulotteisten signaalien tarkentaminen konvoluutioneuroverkkojen avulla
  2019 Heli Virtanen: Kalanpoisto - Harmoninen kuvanpaikkaus mielivaltaiselle alueelle
  2018 Tomi Kallava: Kaksiulotteisen asteroidin muodon esittäminen NURBS-käyrällä sekä valokäyrän simulointi
  2018 Siiri Rautio: Matriisiton kuvanpaikkaus käyttäen yleistettyä kokonaisvaihtelusäännöllistämistä
  2017 Arttu Nieminen: Simuloitu hehkutus
  2017 Miika Pelkonen: Lokaalit ei-tekstuurilliset kuvanpaikkausmenetelmät harmaasävykuville - kaksi funktion kokonaisvaihtelua hyödyntävää menetelmää
  2017 Pentti Sunila: Kokonaisvaihtelumenetelmät röntgentomografiassa
  2016 Santeri Horttanainen: Radiositeetti
  2016 Lauri Lode: Chan-Vese -kuvasegmentaatio
  2016 Aaro Salosensaari: Mallinnettu jäähdytys ja ympyräkiekkojen etsiminen kuvasta
  2016 Teemu Säilynoja: Kahden lohkon osittainen pienimmän neliösumman menetelmä muotoanalyysissä
  2015 Vesa Piilola: Kohinan suodattaminen harmaasävykuvista
  2015 Topias Rusanen: 4D-tomografiasimulaatio
  2015 Antero Vainio: Kohinanpoisto opetetun sanaston avulla
  2014 Henna Kainulainen: Konveksin kappaleen muodon selvittäminen valokäyrästä kaksiulotteisessa tapauksessa
  2014 Lasse Lybeck: Puheäänteen matemaattinen mallinnus ja simulointi
  2013 Joona Honkavaara: Haarin aallokkeen käyttö signaalin pakkauksessa
  2013 Juha-Antti Isojärvi: Valokuvien orientaatioanalyysi ja curveletit
  2013 Janne Leppä-Aho: Pääkomponenttianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi
  2013 Tuomo Ritakallio: Tunnuslukujen soveltaminen fotonijonon snapshottiin ja pikselöinnin tihentämisen vaikutus tunnuslukuihin
  2013 Pekko Tuominen: Diskreetin aallokemuunnoksen käyttö signaalin pakkauksessa
  2012 Mika Huttunen: Histogram Adjustment
  2012 Tiia Komulainen: Pieni hyvän visualisoinnin opas herra E.R.Tuften mukaan
  2012 Jarno Lintusaari Viitatuimmat artikkelit sivustolla CiteULike analysoituna koneoppimisen tukivektorikoneella
  2012 Miika Paavola: JPEG-pakkausartefaktojen poistaminen
  2012 Kimmo Sirén: äänilähteen käänteissuodatus
  2012 Kimmo Suotsalo: Kalliiden kohdefunktioiden optimointialgoritmit


  This page was last updated on May 6, 2020.
  Research homepage of Samuli Siltanen